Antikorozní inhibitory, Konvertory koroze


Inhibitory koroze mají široké spektrum využití.
Používají se buď samostatně jako prostředky aktivní antikorozní ochrany nebo jako jedna ze součástí složení chemických směsí.
Pro naše výrobky používáme léty prověřené inhibitory koroze z vlastního vývoje, které nadále zdokonalujeme.
Konvertory koroze jsou základní antikorozní nátěry nové generace moderních ochran pro přímé nanášení na zkorodované povrchy bez potřeby mechanické přípravy ploch.

ilu industr inhibitor

Inhibitory koroze

Výparné inhibitory koroze ( VCI)

Inhibitory se v uzavřeném obalu vypařují vytvářejí ochrannou atmosféru. Molekuly inhibitoru koroze se tak mohou usadit přímo na povrchu kovových dílů. Jejich přítomnost na povrchu dílu zabraňuje molekulám vody přímo působit na jejich povrch a vyrovnávají tak elektrický potenciál, který korozním proudům zamezuje způsobovat korozi. 
Výparné inhibitory koroze se aplikuji v podobě, kdy jsou zabaleny v prodyšném sáčku nebo jsou součástí svého nosiče např. sycený papír nebo fólie.

Inhibitory koroze pro Suché tryskání

Suché tryskání je velmi populární pro odstraňování starých nátěrů a koroze z kovových povrchů. Následně se tyto povrchy opět natírají nebo jinak povrchově chrání. Tento proces však s sebou nese skrytá úskalí, která se projeví již po krátkém čase. Samotné tryskání sice pohledem oka zbaví povrch koroze, bohužel ale ta zůstává skryta v mikropórech materiálu a ve velmi krátkém čase začne opět působit, což zkracuje v důsledku životnost aplikované povrchové ochrany.
Naše řešení spočívá v přidávání malého množství práškového inhibitoru koroze do tryskací směsi. Eliminujeme tak většinu zárodků skryté koroze a prodlužujeme životnost krycích povrchových ochran.

Inhibitory koroze pro Mokré tryskání

Situace u mokrého tryskání je obdobná jako u suché technologie. Zde ale dochází k vypuknutí koroze ihned po otryskání. Koroze je viditelná během velmi krátké doby i pouhým okem.
Naše řešení pro tento případ je v přidávání malého množství inhibitoru koroze ve formě roztoku do tryskací směsi. Inhibitor při mokrém tryskání zastavuje navíc i mezikrystalickou korozi. Takto dokonale připravený podklad významně prodlužuje životnost následně krycích povrchových ochran.

Inhibitory koroze pro další zpracování

Podobně jako používáme inhibitory pro naše výrobky, jsou používány v rámci jiných výrobních procesů jako jedna ze složek receptur např. pro výrobu antikorozních barev, pro výrobu emulzí nebo olejů, antikorozních obalů atp. Naše zkušenosti a vývojové zázemí dávají možnost modifikovat jednotlivé typy inhibitorů podle definované potřeby našich klientů. 

Inhibitory koroze jsou dodávány ve formě prášku nebo jako roztok.

ilu industr konvertor

Konvertory koroze

Konvertory koroze se používají jako základní antikorozní nátěr pod vrchní krycí barvy ocelových konstrukcí.
Jedná se o novou generaci moderních antikorozních ochran pro přímé nanášení na zkorodované povrchy bez potřeby jejich mechanické přípravy.
Přípravek je vodou ředitelný, šetrný k životnímu prostředí a bezpečný z hlediska uživatele (nehořlavý, bez výrazného zápachu). Mezi hlavní přednosti patří, že zastavuje a pasivuje dlouhodobě působící rozvinutou korozi, zabraňuje dalšímu k jejímu pokračování. Se rzí zreaguje na černou organickou sloučeninu, vytvořený souvislý film slouží jako základový nátěr pro finální povrchovou ochranu. Povrch není potřeba mechanicky brousit od rzi až na kov. Jedná se o ekonomickou, efektivní a spolehlivou dlouhodobou ochranu. 
Využití:
- na povrchy všech železných materiálů (nelze použít na pozinkované povrchy a na barevné kovy)
- ploty, ocelové konstrukce, stožáry, dopravní stavby, opláštění budov…
- strojní součásti, vnější pláště nízkotlakých potrubních systémů, dopravníky, lávky…
- podvozkové sestavy dopravní techniky, lodní pláště, nástavby…
- estetická patina na železné kovy