INHIBITORY KOROZE, KONVERTORY KOROZE


Inhibitory koroze jsou nejdůležitější složkou prostředků ochrany proti korozi a mají velmi široké spektrum využití.
Používají se buď samostatně jako prostředky aktivní antikorozní ochrany nebo jako jedna ze součástí složení chemických směsí.
Pro naše výrobky používáme léty prověřené inhibitory koroze z vlastního vývoje, které průběžně zdokonalujeme.
Konvertory koroze jsou prostředky nové generace pro přímé nanášení na již zkorodované povrchy, kde za pomocí chemických reakcí korozi zastaví, přetvoří rez na jiné chemické složení, které spolehlivě zamezí dalšímu budoucímu korodování. Na takto ošetřený povrch lze následně nanášet další vrstvy požadovaných ochranných nátěrů aniž by se povrchy musely namáhavě mechanicky brousit a zbavovat koroze.

ilu industr inhibitor

INHIBITORY KOROZE

Výparný inhibitor koroze ( VCI)

Inhibitory se v uzavřeném obalu vypařují vytvářejí ochrannou atmosféru. Molekuly inhibitoru koroze se tak mohou usadit přímo na povrchu kovových dílů. Jejich přítomnost na povrchu dílu zabraňuje molekulám vody přímo působit na jejich povrch a vyrovnávají tak elektrický potenciál, který korozním proudům zamezuje způsobovat korozi. 
Výparné inhibitory koroze se aplikuji v podobě, kdy jsou zabaleny v prodyšném sáčku nebo jsou součástí svého nosiče např. sycený papír nebo fólie.

Inhibitor koroze pro Suché tryskání

Suché tryskání je velmi populární pro odstraňování starých nátěrů a koroze z kovových povrchů. Následně se tyto povrchy opět natírají nebo jinak povrchově chrání. Tento proces však s sebou nese skrytá úskalí, která se projeví již po krátkém čase. Samotné tryskání sice pohledem oka zbaví povrch koroze, bohužel ale ta zůstává skryta v mikropórech, v mezikrystalické mřížce materiálu a ve velmi krátkém čase se začne opět rozvíjet, což zkracuje v důsledku životnost následně aplikované povrchové ochrany.
Naše řešení spočívá v přidávání malého množství práškového inhibitoru koroze do tryskací směsi. Eliminujeme tak většinu zárodků skryté koroze a prodlužujeme životnost krycích povrchových ochran.

Inhibitor koroze pro Mokré tryskání

Situace u mokrého tryskání je obdobná jako u suché technologie. Zde ale dochází k vypuknutí koroze ihned po otryskání. Koroze je viditelná během velmi krátké doby i pouhým okem.
Naše řešení pro tento případ je v přidávání malého množství inhibitoru koroze ve formě roztoku do tryskací směsi. Inhibitor při mokrém tryskání zastavuje navíc i mezikrystalickou korozi. Takto dokonale připravený podklad významně prodlužuje životnost následně krycích povrchových ochran.

Inhibitor koroze jako surovina pro výrobu antikorozních přípravků

Podobně jako používáme inhibitor pro naše výrobky, je možné ho použít jako surovinu pro výrobu jakéhokoliv antikorozního prostředku. 

Inhibitor koroze IGA 20 je určen pro prostředky olejové nebo alkanové báze s cílem zaručit maximální dlouhodobou antikorozní ochranu. Je vysoce kompatibilní téměř se všemi druhy olejů (minerální, syntetické, tzv. polo-syntetické) a současně s většinou alkanů. Jedná se o směsný polymerní inhibitor koroze aminového typu. Jako součást směsi lze s tímto inhibitorem v evropských klimatických podmínkách v netemperovaném prostoru to dosáhnout efektivní a spolehlivé ochrany v rozsahu 3-4 roků.

Kromě ochranných prvků působí zároveň jako additivum, které v rámci směsi výrazně zlepšuje kluzné vlastnosti ošetřených povrchů, je vysoce hydrofobní, tj. chrání povrch před účinkem kapalné vody, protože ji odpuzuje, splňuje technologické požadavky pro finální úpravy povrchů, v případě potřeby je možné mikro vrstvu inhibitoru z povrchu umýt, jak vodními mycími prostředky za tepla, tak ostatními technickými rozpouštědly v rámci studených postupů, nezpůsobuje komplikace při kalení, zinkování, fosfátování, nitridaci, chromování atp.

ilu industr konvertor

KONVERTORY KOROZE

Konvertory koroze se používají jako antikorozní nátěr před aplikací dalších krycích vrstev barev ocelových konstrukcí.
Jedná se o novou generaci moderních antikorozních ochran pro přímé nanášení na zkorodované povrchy bez potřeby jejich mechanické přípravy. Mezi jejich hlavní přednosti patří, že zastavují a pasivují dlouhodobě působící rozvinutou korozi, zabraňují jejímu dalšímu pokračování. Podle použitého typu konvertoru ten se rzí zreaguje na tmavou nebo černou organickou sloučeninu a ta pak zamezuje dalšímu pokračování procesů oxidace. Na takto ošetřený povrch lze následně nanášet další vrstvy požadovaných ochranných nátěrů.  Zkorodované povrchy proto není potřeba mechanicky brousit od rzi až na kov. Jedná se o ekonomickou, časové efektivní přípravu před aplikací barev. Použitím konvertorů koroze se i významně prodlužuje životnost nanesených barev.  
Využití:
- ploty, ocelové konstrukce, stožáry, dopravní stavby, opláštění budov…
- strojní součásti, vnější pláště nízkotlakých potrubních systémů, dopravníky, lávky…
- podvozkové sestavy dopravní techniky, lodní pláště, nástavby…
- estetická patina historických kovovových součástí