Super Absorbent s privátní značkou klienta


Super Absorbent - okamžitá a rychlá pomoc bez následků.
Komfortní a účinná pomoc při uklízení následků úniku tekutin
v domácnosti, ve zdravotnických zařízeních nebo v dopravním prostředku. 
Prostředek pro efektivní úklid rozlitých nápojů a biologických tekutin.

Obecně jsou absorbenty práškové směsi určené k likvidaci následků uniklých tekutých látek. Velmi rozšířené a známé jsou absorbenty na jímání uniklých ropných produktů nebo jiných chemických látek. Nechali jsme se proto inspirovat a několik let se zabývali vývojem prostředku, který by nám účinně a komfortně pomohl zvládat situace pokud se nám třeba rozlije víno nebo káva do koberce, nebo náš čtyřnohý miláček vykoná svoji potřebu uprostřed pokoje, kdy naše dítě nebo starší osoba trpící zdravotní komplikací nezvládne situaci a pozvrací se v prostoru mimo toaletu, nebo ve zdravotnickém zařízení dojde k události, kdy pacient má problémy ovládat svoje potřeby nebo či dojde k rozsáhlému úniku krve atp.. Takových podobných případů, kdy něco někam vyteče je celá řada. Když už dojde k úniku tekutin je potřeba tyto následky napravit. Každý, kdo si již prošel takovou zkušeností, nám dá za pravdu, že to není jednoduché, ale hlavně to není ani příjemná práce.
Naše snažení nalézt pro tyto situace řešení se vyplatilo. Dovolte nám proto představit náš Super Absorbent, výrobek přesně navržený pro tyto případy z dílny GAMBY project.

Ilu PL A production

Super Absorbent

Je přípravek ve formě bílého prášku. Obsahuje aktivní složky schopné v několika vteřinách absorbovat různé typy tekutin. Po ukončení procesu absorpce se prášek přemění na suchý gel, který pouze mechanicky odstraníme. Podle povahy absorbovaného materiálu likvidujeme nasycený gel buď jako běžný odpad nebo v případě zdravotnických zařízení jako biologický materiál.
Super Absorbent je schopný likvidovat veškeré druhy nápojů: káva, červené víno, mléko atp. 
Dále všechny typy tekutin biologického původu: moč, zvratky, krev nebo jejich kombinace.
Směrný absorpční koeficient umožnuje pojmout 1 litr čisté vody v rámci pouhých 40gramů prášku. Protože řada tekutin má nejen jinou hustotu, ale především v našem případě obsahuje řadu dalších složek, je tato hodnota pouze orientační, nicméně v praxi se absorpční koeficient významně neliší.
Super Absorbent obsahuje kromě aktivních absorbčních složek také komponenty napomáhající odstraňovat skvrny způsobené barvivy obsaženými v uniklé tekutině, dále aromatická aditiva potlačující v některých případech nepříjemný odér z uniklé tekutiny a v poslední řadě přítomnost antibakteriálních složek pomáhá předcházet zárodkům potenciálních rizik s spojených biologickou povahou tekutiny. 
Podmínkou úspěšné likvidace uniklých tekutin je, že musí být v kapalném stavu. Pokud jsou již částečně nebo zcela tuhé, je zapotřebí, pokud chceme použít náš Super Absorbent, je znovu rozpustit, např. pomocí teplé vody.

img 4

Rozlitá káva, červené víno, čaj nebo jiné nápoje

Rozlité nápoje mimo koberce nebo některé dřevěné podlahy nás příliš netrápí. Jediné co rozhoduje v tomto případě o rychlosti úklidu, je objem rozlité tekutiny. V případě použití Super Absorbentu v takových případech postačuje po absorpci suchý gel sebrat např. zamést na lopatku a povrch jen otřít hadrem. Úklid se nám takto zkrátí odhadem obvykle na polovinu času. Pokud se ovšem vylije nápoj do koberce, začíná při použití klasických postupů dlouhý úklidový proces s nejistým výsledkem, kdy nám může zůstat na koberci skvrna.

Použitím Super Absorbentu nejen celý proces úklidu výrazně zrychlíme, ale především eliminujeme riziko skvrn. Rozhodující pro výsledek je rovněž čas mezi vznikem události a začátkem úklidu. Zde platí pravidlo čím dříve začneme úklid, tím lépe.
Super Absorbent sypeme nejprve kolem okrajů rozlité tekutiny a pokračujeme směrem ke středu. Suchý gel odstraníme za pomoci malé lopatky. A znovu aplikujeme náš Super Absorbent. Prášek lze i do struktury koberce vtírat prstem. Opět odstraníme absorbovanou tekutinu. V tomto okamžiku si můžeme pomoci i ručním vysavačem, neboť suchý gel tvoří již malé hrudky. Postup aplikace opakujeme do okamžiku dokud dochází ke gelaci absorpčního prášku. Nezapomeneme zkontrolovat i prostor mezi kobercem a podlahou, kam nápoj může také proniknout. Celý úklid s použitím Super Absorbentu nám zabere jen pár minut a je bez námahy.

Ilu PL A wine

Zvířecí mazlíčci

Nejvíce nás zaměstnává úklid v období, kdy jsou naši mazlíčci ještě jako mláďátka nebo když se nám nepodaří včas vrátit domů a vyvenčit je. Postup úklidu je stejný jako v případě úklidu rozlitých nápojů. Rozdíl je pouze v tom, že by jste měli používat ochranné rukavice, neboť pracujete s biologickým materiálem. Druhé naše doporučení je povrchy po úklidu preventivně ošetřit vhodným desinfekčním nebo antibakteriálním přípravkem.

Ilu PL A dog

Zvratky a krev

Úklid následků po úniku těchto tělních tekutin patří mezi nejvíce náročné. Postup použití Super Absorbentu je opět v principu stejný jako u odstraňování následků rozlitých nápojů nebo při úniku zvířecí moči. U zvratků a krve s ohledem na jejich složení je pouze vyšší spotřeba absorpčního prášku. V případě krevních úniků se použití Super Absorbentu obvykle kombinuje s vodou. Další přednosti použití Super Absorbentu se projeví zejména pokud nám tekutiny zatečou do spár nebo jinak hůře přístupných míst. Při práci je zapotřebí dbát pravidel zacházení s biologickým materiálem a po dokončení úklidu plochy preventivně ošetřit vhodným antibakteriálním nebo desinfekčním prostředkem. Nezapomeňte, že pokud použijete vysavač, je potřeba následně vyčistit jeho obsah a sací cesty.

Ilu PL A vomi

Oblasti využití a možnosti výrobku Super Absorbent

Super Absorbent poskytuje široký obchodní potenciál pro vaše komerční využití jako rychlý a účinný úklidový prostředek v následujících oblastech: 

- péče o domácnost: rozlité nápoje a jiné tekutiny, úniky tělních tekutin případě zdravotní indispozice 

- potřeba pro chovatele: rozlité tekutiny a úniky tělních tekutin v podobě moči nebo zvratků

- přípravek pro použití v dopravních prostředcích: rozlité nápoje a úniky tělních tekutin případě zdravotní indispozice cestujících

- přípravek pro použití ve zdravotních službách: rozlité nápoje a úniky tělních tekutin a krve

- přípravek pro použití ve službách zajišťující svoz osob pod vlivem alkoholu a drog: úniky tělních tekutin 

- přípravek pro úklid prostor kde se provádí porážka zvířat nebo zařízení či prostředky zajišťující jejich převoz

- ... zcela jistě nám něco uniklo, ale pokud máte vlastní nápad pro obchodní využití, rádi vás podpoříme

Ilu PL A opportunity