MYCÍ PROSTŘEDKY, SYSTÉMOVÝ ČISTIČ, ANTIKOROZNÍ PROSTŘEDKY


Mezioperační či finální praní dílů, ať již ručně nebo v mycích linkách, velmi zásadně ovlivňují jejich výslednou kvalitu.
Je nezbytné, aby v rámci všech mezioperačních kroků existovala vzájemná chemická kompatibilita, na kterou navazují finální operace a např. finální konzervace. Naše zkušenosti spolu s našimi prostředky dávají jistotu, že se váš výrobek dostane k zákazníkovi v požadované kvalitě a bez známek koroze.
Pokud v rámci výrobního procesu jsou prodlevy mezi jednotlivými kroky zpracování, tak pro tyto případy nabídnout prostředky mezioperační ochrany.
Velmi podstatnou roli v kovobráběcích procesech hrají samotné stroje a kvalita používaných emulzí. Pro stabilitu emulzí vašich obráběcích strojů můžeme nabídnout vysoce účinný a spolehlivý systémový čistič.
 Naše přípravky nacházejí uplatnění zejména v kovoobráběcím a automobilovém průmyslu.

Ilu industr cisteni

Mycí prostředky a Systémový čistič

Přípravky jsou navrženy pro ruční aplikace nebo jako náplň do různých typů průmyslových praček. Kapaliny jsou vodní nebo organické báze. Některé výrobky založené na vodní bázi, jsou dodávány ve formě koncentrátu. Kapalina může obsahovat antikorozní přísady, které zaručují ochranu před korozí vznikající působením vlhkosti nebo před oxidací, kterou způsobují různé chemické prvky obsažené v ovzduší či přímý styk povrchu součástky s lidskou pokožkou atp. Princip ochrany je založen na působení nanesených inhibitorů koroze na povrch součástky nebo na pasivační reakci aktivních látek s povrchem dílu. V řadě případů se jedná o kombinaci obou způsobů. Roztoky dokáží pracovat jak s železnými i neželeznými kovy.

MultiEco Cleaner

Ve formě koncentrátu, univerzální velmi účinný a zároveň šetrný čištič běžného znečištění na sklo a nenasákavé povrchy, biologicky odbouratelný. Vhodný pro mytí skleněných fasád, solárních systémů nebo pro průmyslové aplikace jako mytí plastových součástek či obalů.

Ultra Cleaner - FM

Ve formě koncentrátu, vysoce účinný prostředek pro praní kovových dílů od provozních emulzí, olejů a jiných nečistot z obráběcích procesů, používá se obvykle pro mycí linky a díly se silným stupněm znečistění jako první stupeň praní.

VCI Mycí, pasivační a konzervační prostředek

Ve formě koncentrátu, účinný prostředek pro praní kovových dílů od provozních emulzí, olejů a jiných nečistot z obráběcích procesů. Je vhodný pro ruční nebo strojové praní, obvykle se používá v mycích linkách jako druhý stupeň praní, kdy zároveň součástky povrchově chrání proti korozi. V kombinaci s vhodným balením, není potřeba díly dále konzervovat pro skladování nebo transport a lze ho tak považovat zároveň za prostředek pro konzervaci.

Ultra Cleaner - ALU

Ve formě koncentrátu, vysoce účinný prostředek pro praní dílů hliníkových slitin od provozních emulzí, olejů a jiných nečistot z obráběcích procesů. Je vhodný pro ruční nebo pro použití v mycích linkách, významné výsledky vykazuje při nasazení v omílacích strojích. Přípravek slouží nejen k umytí a vyčištění povrchu hliníkových slitin, ale současně vytváří na jeho povrchu ochrannou vrstvu. Tato vrstva má zvýšenou odolnost nejen chemickou, ale i mechanickou na oděr a otěr. Povrch dílů tak získává nejlepších optických parametrů.

Engine Carbon Cleaner 

Prostředek pro čistění usazenin ve formě zatuhlých maziv, karbonových usazenin a některých lepidel. Jedná se o vysoce účinný ale zároveň šetrný čistič vůči použivanýma materiálům mechanických celků jako motory, převodovky, mechanická vedení atp. Svoje uplanění nalezl zejména v oblasti údržby a servisních operací.

System Cleaner - systémový čistič

Ve formě koncentrátu, směs obsahuje povrchově aktivní látky, inhibitory koroze, pasivátory a pomocná aditiva. Prostředek je navržen tak, aby využíval anitimikrobionálních schopností, které umožňují udržovat okruhy, prostor stroje a i samotnou emulzi bez mikrobiální kontaminace. Zabezpečuje několik funkcí současně a to: odstraňuje zbytky starých vypotřebovaných emulzí ze stroje, rozpouští kaly a usazeniny z emulzí, které udrží suspendované a jdou tak snadno vypláchnout, uvolňuje a odplavuje prachové kovové částice, které jsou ve stroji usazeny, zbavuje od mikrobiální kontaminace, vnitřní části stroje chrání proti korozi, pomáhá udržet pH emulze v alkalické oblasti a případně jako součást emulze prodlužuje její životnost.

Ilu industr antikoroze

Antikorozní prostředky a konzervace

Přípravky pro ochranu před korozí lze rozdělit na dvě základní skupiny a to podle druhu materiálu, který potřebujeme chránit: pro železné nebo pro neželezné kovy. Každou z těchto hlavních skupin pak rozdělujeme na další podskupiny a to podle délky poskytované ochrany a způsobu provedené ochrany. 

Krátkodobá směrná ochrana je vhodná pro mezioperační konzervaci a skladování v temperovaných prostorách.
Střednědobá konzervace najde uplatnění pro skladování v objektech bez temperování nebo v kombinaci s vhodným obalem lze použít pro účely vnitrozemské přepravy.
Přípravky s dlouhodobým ochranným účinkem disponují nejvyšším faktorem ochrany, proto se používají v rámci námořní přepravy, pro venkovní skladování pod přístřeškem nebo pro dlouhodobé skladování v řádech několika let.

Jak již bylo zmíněno, ochranu proti korozi můžeme zajistit již v průběhu samotného procesu praní dílů nebo zároveň dodatečnou ochranou aplikací vhodného prostředku. Úroveň konečné ochrany proti korozi ovlivňuje i vhodný způsob balení.

Způsob provedení ochrany dílů lze provést pomocí olejového nebo suchého ochranného filmu.
První skupina je jedna z tradičních a spolehlivých antikorozních ochran a tou jsou konzervační oleje. Nabízíme dva druhy konzervačních olejů a to konzervační olej nebo multifukční olej, který kromě antikorozních vlastností disponuje zároveň schopnostmi mazat, uvolňovat zatuhlé spoje a částečně i čistit od předešlých maziv či jiných usazenin.

Druhá skupina - suchá konzervace si získává mezi uživateli stále významnější postavení a oblíbenost.
Suchá konzervace nejen spolehlivě chrání, ale především poskytuje přidanou hodnotu v podobě, kdy chráněné součástky nejsou mastné - nevykazují olejový efekt a nic z dílů následně pro transport nebo při manipulaci nevytéká. Tento druh ochrany se zvláště hodí pro použití korozně citlivých povrchů nebo pro díly, kde je nežádoucí jejich olejový/mastný povrch. 

Součástky ošetřené našimi konzervačními prostředky není nutné v řadě případů před jejich použitím tzv.dekonzervovat. Naše konzervační prostředky našly uplatnění téměř ve všech oborech: vnitrozemská a námořní přeprava jednotlivých součástek nebo celých sestav včetně automotive, přeprava zemědělských strojů, logistické a výrobní procesy v kovoprůmyslu, skladování a přeprava obranného materiálu a zbraňových prostředků.